родителска среща

На 28.02.2018 г. от 18 часа ще се проведе родителска среща.

европейско кенгуру

Желаещите да участват в състезанието по математика "Европейско кенгуру", което ще се проведе на 17.3.2018 г./събота/  трябва в понеделник /12.02.2018 г./ да представят бележка от родител. Състезанието е безплатно. Часът и мястото на провеждане на състезанието ще бъдат уточнени по-късно.

твоят час

Заниманията на групата по интереси  "Общувам и разбирам" /"Приятелите на Ябълка"/ през втория учебен срок ще провеждат заниманията си в петък от 13 ч. до 15 ч. 15 мин.

МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ - ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезанието Математика без граници  ще се проведе на 08.02.2018 г. /четвъртък/ от 12 часа в стая 202. Състезанието "Аз и числата" ще се проведе на 09.02.2018 г. /петък/ от 13 ч. 20 мин. в стая 214.

СЪСТЕЗАНИЕ "АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА"

Желаещите да участват в състезанието "Аз общувам с Европа" / по чужди езици/, което ще се проведе на 28.02.2018 г. трябва до 08.02.2018 г. да предадат бележка от родител и такса 6 лв.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Вторият учебен срок започва в сряда, 07.02.2018 г. През втория учебен срок ще учим първа смяна. Учебните часове започват в 8 ч. 20 мин. Учениците трябва да са в училище в 8 ч. 10 мин.  Петият учебен час завършва в 12 ч. 25 мин., а шестият - в 13 ч. 10 мин. Учебната програма е качена в сайта на класа - Седмично и годишно  разписание. Възможна е промяна на учебната програма.