информация за детето в албума

Пратила съм по децата декларация, че сте съгласни датата на раждане /без годината/ телефонен номер и мейл да са включени в албума. Ако някой не е съгласен, моля да напише това.

Снимки за албума

На 18.04. /сряда/ ще ни снимат за албума. Моля учениците да бъдат с униформа - жълта униформена блуза с къс или дълъг ръкав /тип Ла коста/ и тъмен панталон или пола /сукман/ от униформата. Ако някое дете отсъства от училище, моля да дойде в 9 часа за снимките.

Национално математическо състезание "Питагор"

Желаещите да участват   националното математическо състезание "Питагор" трябва до 17.04. да представят бележка от родител. Състезанието не е платено и ще се проведе на 28.04. /събота/ от 9 часа. След уточняване на участващите в София - град, родителите на децата, изявили желание да участват ще попълнят декларация къде трябва да заведат децата за състезанието. В декларацията трябва да се фиксира дали родителите са съгласни резултатите да бъдат обявявани публично.Състезанието е анонимно и е с продължителност 120 мин.

В теста има:

1. Десет задачи  с избираем отговор от 4 възможни отговора,

/включващи материал от задължителната подготовка по математика, носещи 4 или 5 точки/

2. Пет задачи с кратък отговор, като всяка от тях се оценява по 7т. /включващи материал и от  задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка по математика, каквито часове ние не сме имали/

3. Две задачи с пълно описание, оценявани от 0 до 10 т. /тези задачи отново са от материал от задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка/.

Максималният брой точки е 100 т. По време на състезанието учениците нямат право да ползват калкулатори, мобилна техника, математическа и техническа литература. Черновите не се преглеждат и оценяват.

 

смяна на изучавания език в пети клас

Във връзка със запитвания на родители, припомням уточненото на последната родителска среща. Възможно е децата да бъдат приети в пети клас в паралелка Чужд език с първи чужд език Италиански език, но обучението в пети клас по итал. език е ПРОДЪЛЖАВАЩО, т. е. нивото в началото на пети клас е изходното ниво в края на четвърти клас. Обучението по втори чужд език започва от стартово ниво.

нова бланка за заявление в пети клас

Има нова бланка за заявление за пети клас. Изпратила съм я по децата. Попълненото заявление може да бъде предадено на класния ръководител и от детето. Ако имате въпроси във връзка с попълването, можете да я попълните вие в училище или звъннете по телефона.

заявления за пети клас

     От 10.04.2018 г. могат да се подават заявления за пети клас. Заявленията се подават при кл. ръководител до 5.05.2018 г. 

     С критериите за прием в отделните паралелки в пети клас можете отново да се запознаете в сайта на училището: Прием - Пети клас. Бланката за заявление можете да изтеглите също оттам. Линк към сайта на 105. СУ.   

     Заявлението се попълва от родител, а се подпиписва и от родител, и от дете. За родителите, които нямат възможност да принтират бланката, мога да подсигуря, но трябва да ме предупредите.

     При попълване на бланката обърнете внимание на избираемити учебни часове, които се изучават в съответната паралелка. 

     Моля обърнете внимание на забележката:

1. За първи чужд език можете да посочите английски или италиански.

2. Втори чужд език се попълва ЕДИНСТВЕНО за паралелка с разширено изучаване на чужди езици.

3. За втори чужд език можете да посочите английски, италиански или руски.

4. За паралелката Информационни технологии и английски език НЕ СЕ ПОСОЧВА чужд език.

 

учебни часове на 11.04.2018 /сряда/

На 11.04.2018 г. /сряда/ ще има заседание на Педагогическия съвет и учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин.

родителска среща "На кафе"

На 12.04.2018 г.от 18 часа  ще се проведе родителска среща "На кафе", на която със специалисти и представители на НПО ще се коментират въпроси, свързани със зависимостите на младите хора.

великденско математическо състезание

На 21.04.2018 г. в 119. СУ ще се проведе Великденско математическо състезание. Желаещите да участват трябва  до 11.04.2018 г. да представят бележка от родител и такса 8 лв.

Участващите трябва да се явят в 119. СУ  в 10 часа и да носят със себе си лична карта, чертожни инструменти, химикалки, моливи, работни листи. Състезанието започва в 10 ч. 30 мин. и е с продължителност 120 минути.

Форматът на състезанието: 15 тестови задачи и избираем отговор /всяка задача има само един верен отговор от четири възможни, в т.ч. като четвъртата възможност "друг отговор", който се приема за верен само при записан верен резултат./ 

Родителите водят децата до 119. СУ и ги прибират след приключване на състезанието.

летен морски лагер

Класният ръководител на IV-а клас, г-жа Стоилова организира летен морски лагер в Китен /24.06. - 01.07.2018 г./ С офертата можете да се запознаете по-долу. Повече информация можете да получите от г-жа Стоилова.

Скачать
морски лагер Парк-2_Китен-2018.pdf
Adobe Acrobat документ 425.3 KB

пролетна ваканция

Учениците са в пролетна ваканция от 31.03. до 09.04.2018 г. вкл.

посещение на концерт

Във връзка с посещението ни на заключителния концерт от програмата "Фортисимо в клас", на 28.03. /сряда/ учениците трябва да носят помагалата само по български език и по математика.

литературен конкурс

капаро за екскурзията

Капарото за екскурзията /петдесет лв./ трябва да се внесе до 27.03.2018 г. /вторник/.

пролетно математическо състезание, организирано от МОН

На 31.03.2018 г. от 9 часа в 128. СУ "Алберт Айнщайн" ще се проведе Пролетно математическо състезание, организирано съгласно графика на МОН за ученическите олимпиади. Желаещите за участват трябва в понеделник /19.03./да представят бележка от родител.

На заявилите участие в понеделник ще дам декларация за информирано съгласие, която родителите трябва да попълнят и във вторник да я предадат. Който има възможност да принтира и да попълни, може още в понеделник да предаде попълнената декларация за информирано съгласие. Образец на бланката е прикачен по-долу.

Състезанието е анонимно. Учебното съдържание е по учебната програма за задлжителна подготовка /зад. 1 и зад.2/ и по учебната програма за свободноизбираема подготовка /зад.3 и зад. 4/.

Времетраенето на състезанието е 4 часа 30 мин. Състезанието е анонимно. 

Учениците, които ще участват, трябва да се явят на 31.03.2018 г. в 128. СУ "Алберт Айнщайн" - ж.к. "Младост" - 2 не по-късно от 8 ч. 30 мин. и ще бъдат допускани само срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка. Децата трябва да носят химикалка, молив, чергожни инструменти, работни листи.

 

 

Повече информация за състезанието можете да откриете на сайта на РУО -София.

Скачать
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ПРОЛЕ
Adobe Acrobat документ 413.0 KB

Състезанията през следващата седмица

Състезанието "Математика без граници" ще се проведе в сряда, 21.03.2018 г.  от 12 часа. Състезанието "Аз и буквите" ще се проведе на 23.03.2018 г.

европейско кенгуру

Успех на всички, които ще участват в олимпиадата "Европейски кенгуру"!

оферта за тридневна екскурзия

Както се договорихме на родителската среща, прилагам офертата за тридневната екскурзия до Плевен. Моля в понеделник да ми пратите по децата бележка с мнение дали сте съгласни или не да организираме тридневна екскурзия.

Скачать
екскурзия ПЛЕВЕН-3 дни.pdf
Adobe Acrobat документ 267.4 KB

европейско кенгуру

Състезанието "Европейско кенгуру" ще се проведе на 17.03. /събота/ от 11 ч. до 12 ч. 30 мим. Учениците трябва да са в училище в 10 ч. 30 мин. и да носят лична карта, чертожни инструменти, работни листи, молив, химикалки.

родителска среща

На 15.03.2018 г. /четвъртък/ от 17 ч. 45 мин. ще се проведе родителска среща

учебни часове на 14.03.2018

На 14.03.2018 г. /сряда/ учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин.

математика без граници

Желаещите да участват в пролетния кръг на състезанието "Математика без граници", което ще се проведе на 27.03., трябва до 9.03. да представят бележка от родител, трите имена на детето на латиница и такса 8 лв.

Аз и буквите

Желаещите да участват в състезанието "Аз и буквите" , което ще се проведе на 23.03., трябва до 08.03. да предадат бележка от родител и такса 6 лв.

отсъствие на класния ръководител и промяна на седмичното разписание

Класният ръководител ще отсъства следващата седмица. Във връзка с това, моля да имате предвид следното:

ü  Във вторник, 27.02. и в четвъртък /29.02./  учебните часове за целия клас приключват в 12 ч. 25 мин. /децата няма да имат информационни технологии/

ü  Родителската среща, предвидена за 28.02.2018 г. се отлага.

ü  Занимания по проект „Твоят час“ в петък няма да има и учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин.

ü  На 28.02. учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин., защото ще имаме Педагогически съвет.

 

графици за консултации и за втори час на класа

През втория учебен срок консултации с деца ще има всеки понеделник /втори час на класа/ и вторник от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин. Консултации с родители има всеки четвърти понеделник от месеца от 7 ч. 30 мин. до 8 ч. 10 мин. /втори час на класа/и всеки вторник от 11 ч. до 11 ч. 40 мин.

учебни часове на 28.02.2018

На 28.02.2018 г. ще има заседание на ПС, затова учебните часове ще приключат в 12 ч. 25 мин.

здравни

Моля да прегледате косите на децата. При необходимост - третирайте и отстанете механично "неканените гости" .

родителска среща

На 28.02.2018 г. от 18 часа ще се проведе родителска среща.

европейско кенгуру

Желаещите да участват в състезанието по математика "Европейско кенгуру", което ще се проведе на 17.3.2018 г./събота/  трябва в понеделник /12.02.2018 г./ да представят бележка от родител. Състезанието е безплатно. Часът и мястото на провеждане на състезанието ще бъдат уточнени по-късно.

твоят час

Заниманията на групата по интереси  "Общувам и разбирам" /"Приятелите на Ябълка"/ през втория учебен срок ще провеждат заниманията си в петък от 13 ч. до 15 ч. 15 мин.

МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ - ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезанието Математика без граници  ще се проведе на 08.02.2018 г. /четвъртък/ от 12 часа в стая 202. Състезанието "Аз и числата" ще се проведе на 09.02.2018 г. /петък/ от 13 ч. 20 мин. в стая 214.

СЪСТЕЗАНИЕ "АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА"

Желаещите да участват в състезанието "Аз общувам с Европа" / по чужди езици/, което ще се проведе на 28.02.2018 г. трябва до 08.02.2018 г. да предадат бележка от родител и такса 6 лв.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Вторият учебен срок започва в сряда, 07.02.2018 г. През втория учебен срок ще учим първа смяна. Учебните часове започват в 8 ч. 20 мин. Учениците трябва да са в училище в 8 ч. 10 мин.  Петият учебен час завършва в 12 ч. 25 мин., а шестият - в 13 ч. 10 мин. Учебната програма е качена в сайта на класа - Седмично и годишно  разписание. Възможна е промяна на учебната програма.